Αναρτήσεις

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ και μάλλον ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ Ι

Εικόνα
Συνέχεια από τα προηγούμενα
Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν πως ό,τι είναι χειροπιαστό, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και οι υπόλοιποι θεωρούν ότι γνωρίζουν, συχνά εξ αποκαλύψεως, την αλήθεια του ανθρώπου και του κόσμου. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή επιχειρηματολογία που στηρίζει την άποψη ότι και οι μεν και οι δε είναι βαθιά νυχτωμένοι.
Πριν από καιρό διάβασα μια άποψη η οποία είναι εντελώς ρηξικέλευθη, αλλά θεμελιωμένη σε τετράγωνη λογική που είναι πολύ δύσκολο να την αγνοήσει κάποιος. Η άποψη αυτή λέει το εξής: Έστω ότι ο δικός μας πολιτισμός κάποια στιγμή δημιουργεί πραγματική τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Τότε η πιθανότητα εσείς και εγώ να είμαστε πραγματικές οντότητες είναι εξαιρετικά μικρή, σχεδόν απίθανη. Το κατά πολύ πιθανότερο είναι να είμαστε εικονικοί χαρακτήρες ενός videogame. Και ο λόγος είναι ο εξής: Ήδη είναι γνωστό ότι με τους υπάρχοντες υπολογιστές κατασκευάζονται βιντεοπαιχνίδια που προσομοιώνουν πολύ την εξέλιξη πολιτισμών. Οι χαρακτήρες των παιχνιδιών αυτών έχουν περιορισμένε…

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Εικόνα
Συνέχεια από το προηγούμενο

Από το σημείο αυτό ανοίγουν νέες και εντυπωσιακές ιδέες που διερευνά η τέχνη της επιστημονικής φαντασίας, και που όμως δεν είναι απλά επιστημονική φαντασία. Σε όλη την διαδρομή των ιδεών που περιγράφει ο Smolinαπουσιάζει μια παράμετρος, την οποία εντούτοις γνωρίζει και την αναφέρει στο τέλος του βιβλίου, όμως δεν προσπαθεί να την ενσωματώσει στην σκέψη του, αν και στο παρελθόν έχει αναπτύξει ιδέες που είναι κατάλληλες για κάτι τέτοιο. Πρόκειται για το επιστημολογικό ζήτημα της σχέσης της φυσικής πραγματικότητας με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου μας.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα όσα βλέπουμε είναι αναπαραστάσεις που δημιουργούνται μέσα στον εγκέφαλό μας, άρα καθορίζονται από τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου μας. Αν ο εγκέφαλός μας λειτουργούσε διαφορετικά ενδεχομένως (μπορεί βέβαια και όχι, αυτήν την στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα) θα βλέπαμε ένα διαφορετικό σύμπαν στο οποίο ισχύουν διαφορετικοί φυσικοί νόμοι. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβ…

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ LEE SMOLIN ΙΙΙ

Εικόνα
(Συνέχεια από τα προηγούμενα)
Στο σημείο αυτό η περιγραφή του μοιάζει πολύ με την αντίστοιχη του Rogrer Penrose για την οποία μίλησα στο κείμενο που βρίσκεται στην σελίδα https://gmeskos.blogspot.gr/2016/11/blog-post.html. Ο Smolinγνωρίζει τις ιδέες του Penrose, αλλά διαφωνεί μαζί του σε γενικότερα θέματα και προφανώς δεν τις αποδέχεται. Ο Smolinδεν είναι νεοπλατωνιστής, δηλαδή δεν πιστεύει ότι κάθε φυσική πραγματικότητα έχει κάποια αντίστοιχη μαθηματική οντότητα όπως πιστεύει ο Penrose. Έτσι προτείνει μια διαφορετική περιγραφή του φυσικού κόσμου στην οποία ο χρόνος είναι το καθοριστικό στοιχείο. Και πάλι πολύ συνοπτικά προτείνει την άποψη ότι υπάρχει ένα βαθύτερο επίπεδο φυσικής πραγματικότητας, το οποίο εμείς δεν βλέπουμε στο οποίο κυρίαρχο στοιχείο είναι οι συσχετίσεις. Όλα τα όντα βρίσκονται σε συσχέτιση μεταξύ τους, όχι με την έννοια του κβαντικού εναγκαλισμού, αλλά μέσω της ύπαρξης αυτού του βαθύτερου επιπέδου οργάνωσης του φυσικού κόσμου. Σε αυτό το επίπεδο όλα τα όντα κάθε χρ…